Podmienky používania webu


Stránku prevádzkuje spoločnosť CFIG SE. Stránky sú primárne informatívneho charakteru určené pre záujemcov o jednotlivé finančné produkty uvádzané na týchto stránkach. Textu v jednotlivých kategóriách majú len informatívny charakter, môžu obsahovať neaktuálne dáta.
Vyplnením formuláru súhlasí užívateľ s podmienkami týchto stránok. Vyplnením formuláru ďalej udeluje užívateľ Prevádzkovateľovi, prípadne tretím stranám uvedeným v žiadosti súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných oznámení. Prevádzkovateľ je na Úrade pre ochranu osobných údajov registrovaný ako správca osobných údajov. Kontaktné údaje budú predané zástupcom sprostredkovateľských spoločností, ktoré ponúknu užívateľovi svoje služby. Všetky služby spracovania žiadosti a odovzdaniu danému zástupcovi sprostredkovateľskej spoločnosti sú poskytované užívateľovi zdarma. Je zakázané uvádzať do žiadosti nesprávne alebo skreslené informácie. Užívateľ nesie všetky riziká spojené so zámerným vyplnením nesprávnych údajov. Na stránke sú umiestnené žiadosti Prevádzkovateľa a tretích strán, predovšetkým affiliate sieti Total Money.